Disclaimer

Disclaimer voor www.hipperz.nl

Hipperz (Kamer van Koophandel: 57842035), hierna te noemen Hipperz, verleent u hierbij toegang tot www.hipperz.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Hipperz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hipperz spant zich in om de inhoud van www.hipperz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.hipperz.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hipperz.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hipperz.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hipperz.Voor op www.hipperz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hipperz nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hipperz.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hipperz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking van de webshop. Bekijk ons cookie beleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close